Equity (2016)

IMDb: 5.7/10
View: 110
Sound: เสียงพากย์ไทย

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : Equity (2016) อีควอนิตี้ เรื่องราวของเงิน ความเสี่ยงในหุ้น และการคอรัปชั่น

เรียบเรียงข้อมูลโดย: