ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Talk to Her (Hable con ella) บอกเธอให้รู้ว่ารัก เรื่องราว ภาพยนตร์เกี่ยวกับความสุขในการเล่าเรื่อง และเกี่ยวกับคำพูดที่เป็นเหมือนอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับความโดดเดี่ยว โรคร้าย ความตาย และความบ้า ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับความบ้า ในลักษณะที่ว่า ความบ้านั้นใกล้เคียงกับความอ่อนโยนและสามัญสำนึกมากเสียจนไม่สามารถแยกความแตกต่างจากความปกติได้

เรียบเรียงข้อมูลโดย: