ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : ฮอร์ตัน.(แคร์รี่).คือเช้างช่างจินตนาการผู้ได้ยินเส ียงร้องขอความช่วยเหลือ แว่วมาจากละอองเกสรที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ แล้วเขาก็พบว่าละอองที่น่าสงสัยนี้คือเที่ตั้งของฮูว ิว เมืองจิ๋วๆเที่ประชากรตัวกระจิ๊ดริดกำลังเผชิญปัญหาใ หญ่ ฮอร์ตันจึงต้องร่วมมือกับนายกเทศมนตรีของเมืองฮูวิว. (คาเรล).เพื่อช่วยเมือง นี้ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

เรียบเรียงข้อมูลโดย: